Schipperkes

Schipperke
In Vlaams dialect betekent Schipperke “kleine scheper” of “herdershondje”.  De gemeenschappelijke voorvader van de Belgische Herdershonden en van de Schipperkes zou een oud ras zijn, een herdershond, meestal zwart en tamelijk klein, die “Leuvenaar” wordt genoemd. Zijn oorsprong gaat terug tot de 17de eeuw. Rond 1690 was het Schipperke de lievelingshond van de volksmensen en van de Brusselse schoenlappers van de Sint-Gorikswijk,
die wedstrijden organiseerden om de halsbanden in gedreven koper te laten bewonderen waarmede ze hun honden sierden. De staart werd volledig afgesneden, een mode die naar het schijnt reeds dateert uit de 15de eeuw. Het Schipperke was befaamd als jager op muizen, ratten, mollen en ander ongedierte. 
Het Schipperke werd voor de eerste maal tentoongesteld in 1882 in de stad Spa. Hij werd in de mode gebracht door de Belgische koningin Maria Henrica. In 1887 deed hij zijn intrede in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.                      
De eerste rasstandaard werd vastgesteld in 1888 door de voor het ras verantwoordelijk club, die in datzelfde jaar werd opgericht en die de oudste Belgische rasvereniging is. In de loop der jaren is het dan wel nodig geweest om zich aan het werk te zetten om eenheid te brengen in het type. In die tijd werd inderdaad gesproken van de variëteiten van Antwerpen, Leuven en Brussel.
Het Schipperke is een herdershond in klein formaat, dus een lupoïde (spits), maar zeer stevig gebouwd. Zijn hoofd is wigvormig, de schedel tamelijk ontwikkeld en de snuit betrekkelijk kort. Zijn lichaam is harmonisch, kort, tamelijk breed en gedrongen, maar de ledematen zijn fijn van bot.
De beharing is zeer karakteristiek, overvloedig en recht, en vormt een halskraag, manen, een borstveer en een broek, wat hem zijn waarlijk uniek silhouet verleent.
Het geslachtsverschil is duidelijk. Zijn lichaamsbouw zonder overdrevenheden en abnormaalheden, evenals zijn kenmerkende eigenschappen en zijn herdershondenkarakter, dit alles in klein formaat, verklaren zijn grote populariteit die tot ver over de Belgische grenzen reikt.
De schofthoogte en de lichaamslengte zijn gelijk,  het is dus een vierkant gebouwde hond. De borst is goed diep, tot ellebooghoogte reikend. De snuit is duidelijk minder lang dan de helft van de hoofdlengte.

 Het Schipperke is een uitmuntend waakhondje, een uitzonderlijke ‘waarschuwer’, bruisend van vitaliteit, afzijdig ten opzichte van vreemden.Beweeglijk, lenig, onvermoeibaar, altijd bezig met wat er rond hem gaande is, klaar om te bijten bij voorwerpen die hem ter bewaking worden toevertrouwd, zeer lief voor kinderen (het is natuurlijk belangrijk dat het kind de hond niet als speelgoed ziet. En zoals bij iedere hond geldt moet men kinderen en honden nooit samen alleen laten).Hij is een snuffelaar, die jaagt op ratten, mollen en ander ongedierte. 

Op dit moment zijn wij in het bezit van  2 Schipperkes en zo nu en dan fokken wij met hen een nestje.
We hebben 2 teefjes. Dolly King Hubert’s House en haar dochter Fientje King Hubert’s House.
Hieronder zie je één van onze vorige honden Jada King Hubert’s House, zij was beste pup in Arnhem.
Met onze Maja  zijn we “Beste van het ras” geworden op de tentoonstelling in Wijchen 2011. Zij was toen nog maar 9 maanden oud en zijn hier ook erg trots op.

jada beste pup

Lady King Hubert’s House.
Nederlands, Belgisch, Luxemburgs, Zweeds en Internationaal kampioen
In 2013 beste teef tijdens de kampioensclubmatch SCN.
3 keer Koningin van België bij de Royal Schipperke Club  2012 – 2014 – 2015, in 2014 ook BOB
3 keer clubwinnaar bij de Vrienden van het Schipperke 2012- 2013- 2016
2015 Winster en Veteranen Winster Amsterdam
2015 Veteranen Kampioen.
Lady King Hubert's House

Lady King Hubert’s House

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 ↓